Anna Sokołowska

Anna Sokołowska

szef strategii w PLAN ZERO

szef strategii w PLAN ZERO, zrzeszającym ekspertów z zakresu urbanistyki z doświadczeniem samorządowym w celu przyspieszenia transformacji miast do neutralności klimatycznej. Urbanistka specjalizująca się w prowadzeniu procesów miejskich od wizji do realizacji, ze szczególnym naciskiem na podnoszenie jakości życia i obniżanie emisyjności dzielnic miejskich.

Do końca 2021 r. – kierownik zespołu projektowego odpowiedzialnego za tworzenie i koordynację realizacji programów przekształceń dzielnic w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Projekt „Zielone Polesie” – miejski program inwestycyjny przekształceń 200 ha dzielnicy Stare Polesie w Łodzi (w trakcie realizacji) uhonorowano nagrodą im. Jerzego Regulskiego za najlepszą ideę urbanistyczną w Polsce za stworzenie pośredniego poziomu planistycznego pomiędzy studium a planem miejscowym oraz oprzyrządowania umożliwiającego realizację. Pod jej nadzorem powstał kolejny analogiczny program dla 134 ha dzielnicy „Ogrody Sukiennicze” w Łodzi. Praca przy programach dla dzielnic prowadzi od wytyczenia wizji zmian, przez koordynację procesu projektowego wewnątrz samorządu oraz w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi – aż do przebudowy ulic, realizacji nowych parków, ustalenia strategii gospodarki nieruchomościami, przygotowania ofert inwestycyjnych czy też wytycznych projektowych do zamówień publicznych.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobyła w Urban Initiatives Ltd. (ob. Urban Initiatives Studio), jako kierownik zespołu projektowego, pracując m.in. przy Scotswood EXPO – terenach wystawy mieszkaniowej (jeden ze 100 międzynarodowych projektów roku KPMG), opracowując standardy mieszkaniowe dla Londynu, realizując projekty na terenach o dużej presji inwestycyjnej, zarządzając rozwojem terenów przemysłowych, mieszkaniowych. Pracowała również dla Adrian Salt and Pang (Londyn) oraz Kister Scheithauer Gross Architekten (Niemcy).

Ekspert ds. przekształceń dzielnic w trwającym międzynarodowym programie „Tune Our Block” German Institute of Urban Affairs. Ekspert w ramach Kongresu Polityki Miejskiej w zakresie urbanistyki operacyjnej (2019). Specjalizacja w zakresie zarządzania portfolio inwestycji infrastrukturalnych i budowania lean PMO /project management office (2019). Wyróżnienie w konkursie na przebudowę ulicy Chmielnej w Warszawie w celu dostosowania do zmian klimatycznych (2021 r.). Wykładowca kursu w zakresie planów zrównoważonej mobilności miejskiej (2021) oraz Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie praktyki planowania przestrzennego (2017/18). Posiada uprawnienia urbanistyczne Warszawskiej Okręgowej Izby Urbanistów nr WA-406. Laureatka licznych nagród za projekty przestrzeni publicznych.

Absolwentka Politechniki Łódzkiej na kierunku Architektura i Urbanistyka (dyplom z wyróżnieniem i nagrodą TUP/2006) oraz Dessau Institute of Architecture na kierunku rewitalizacja miast poprzemysłowych.