jaroslaw-ogrodowski

Jarosław Ogrodowski

ekspert w zakresie partycypacji społecznej i rewitalizacji

W ostatnich latach prowadził lub współprowadził wiele procesów partycypacyjnych
i aktywizacyjnych, takich jak projekt „Nasz Księży Młyn” realizowany z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami czy „Budżet Obywatelski dla Łodzi”, gdzie w ramach akcji edukacyjno-informacyjno-promocyjnej prowadzonej przez Fundację Normalne Miasto Fenomen i Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie był odpowiedzialny za organizowanie spotkań z mieszkańcami, przeprowadzanie ich oraz prowadzenie specjalnego doradztwa dla mieszkańców. 

W latach 2014-15 pracował w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Urzędzie Miasta Łodzi, gdzie współprowadził Projekt Pilotażowy w zakresie rewitalizacji realizowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz uczestniczył w pracach nad Założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Łodzi.

Od listopada 2015 był osobą odpowiedzialną za prowadzenie szkoleń i opiekę merytoryczną nad miastami-uczestnikami konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast prowadzonego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez Instytut Rozwoju Miast. W latach 2016-2019 pracownik Instytutu Rozwoju Miast, gdzie odpowiadał za prowadzenie szkoleń, tworzenie dokumentów strategicznych dla samorządów oraz tworzenie publikacji poradnikowych i podręczników dla samorządów z zakresu partycypacji społecznej i rewitalizacji. Od 2020 roku związany z Instytutem Spraw Obywatelskich i stowarzyszeniem Energia Miast.