Łukasz Damurski

Łukasz Damurski

Urbanista – ekspert w zakresie usług miejskich i spójności terytorialnej

urbanista i wykładowca, profesor uczelni na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej; autor licznych publikacji naukowych z zakresu planowania przestrzennego, kierownik projektów badawczych finansowanych przez Komisję Europejską (2021) i Narodowe Centrum Nauki (2015, 2018), członek redakcji czasopisma naukowego „International Journal of E-Planning Research” wydawanego przez IGI Global (USA), laureat stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (Harvard University Graduate School of Design, 2021), ekspert oceniający projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (od 2017); specjalizuje się w usługach miejskich, spójności terytorialnej oraz partycypacji społecznej.