Łukasz Pancewicz

Łukasz Pancewicz

Architekt/Urbanista

Dr inż. arch. Łukasz Pancewicz – współzałożyciel i główny urbanista w A2P2 architecture & planning, firmy konsultingowo-projektowej zajmującej się  m.in. masterplanami (Stare Świdry w Warszawie, Stocznia Cesarska w Gdańsku z Henning Larsen i BBGK), przestrzeniami publicznymi (woonerf w ul. Abrahama w Gdyni, z NANU) i działaniami partycypacyjnymi w całym kraju. Członek TUP i ISOCARP, w latach 2011-2012 przebywał na stypendium na Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce, Irlandii i Stanach Zjednoczonych. W latach 2013-2016 główny projektant Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Ekspert Instytutu Rozwoju Miast, doradca w pracach nad Studium Miasta Stołecznego Warszawy i dla innych instytucji. Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej; wykładał także na Uniwersytecie Gdańskim i licznych kursach podyplomowych. Autor licznych publikacji, w tym podręczników planowania oraz bilansowania dla gmin, trener w licznych szkoleniach dla samorządów, m.in. w zakresie projektowania przestrzeni publicznych, partycypacji i rewitalizacji.