mc

Michał Ciesielski

urbanista

Uprawniony urbanista z 20 letnim stażem, projektant i współpracownik samorządowych biur planistycznych we Wrocławiu, Warszawie, gminach województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i opolskiego oraz w ramach prywatnej praktyki projektowej. 

Autor i współautor licznych planów miejscowych, studiów, programów rewitalizacji, strategii, opracowań koncepcyjnych i analitycznych, konkursowych, opinii prawnych, szkoleń dla samorządów. Ekspert w Ministerstwie Rozwoju  i Technologii w zakresie zmian w systemie planowania przestrzennego. Wykłada na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Opolskim, prowadził zajęcia na Politechnikach we Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

Aktywny członek zespołów zadaniowych działających przy Komitecie Zagospodarowania Przestrzennego Kraju Polskiej Akademii Nauk. Rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich, członek Rady TUP, kieruje Sekcją Małych Miast TUP. Do czasu likwidacji Izby Urbanistów członek rady okręgowej, delegat na zjazdy krajowe, wyróżniony srebrną odznaką zasłużonego dla Izby. 

Autor licznych publikacji w prasie branżowej, referatów oraz publikacji naukowych. Ekspert d.s. planowania przestrzennego m.in. Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Pracowni Badań Społecznych Stocznia, członek Gminnej Komisji Urbanistycznej. Sędzia w konkursach urbanistyczno-architektonicznych, organizator krajowych i międzynarodowych konferencji branżowych i wydarzeń popularyzujących urbanistykę.