Piotr Kosmowski

Piotr Kosmowski

analityk społeczno-gospodarczy

Z wykształcenia geograf, w 2020 roku obronił doktorat na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2020-2022 pracował jako adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z geografią miasta i transportu, ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych.