przemyslaw-malczewski

Przemysław Malczewski

urbanista

Przemysław Malczewski (ur. 1979 r. we Wrocławiu), absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Architektury na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz Systemów Informacji Geograficznej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Zawodowo planista przestrzenny, przez wiele lat pracownik Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu.

Od 15 lat kariery zawodowej, jest zaangażowany w szeroko rozumianą transformację cyfrową. Zajmuje się zastosowaniem i wdrażaniem systemów informacji przestrzennej GIS i technik obserwacji ziemi, jako narzędzi wspomagających procesy projektowania i podejmowania decyzji na podstawie analizy danych przestrzennych. 

Posiada doświadczenie z zakresu analityki danych przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS w projektowaniu strategicznym, planistycznym oraz inżynieryjnym m.in. dla branż planowania przestrzennego, polityki rozwoju w ujęciach terytorialnych, rozwoju systemów infrastruktury transportowej, infrastruktury błękitno – zielonej, we wdrażaniu procedur administracyjnych. A także w zakresie analiz biznesowych opierających swoją działalność o lokalizację, w tym optymalizację działalności, analizy otoczenia konkurencyjnego, czy badania potencjału rynku. Przez wiele lat pracy zawodowej zajmował się zagadnieniami monitoringu przestrzennego. 

Posiada również kilkunastoletnie doświadczenie w dydaktyce akademickiej oraz szkoleniach prowadząc zajęcia z projektowania urbanistycznego i geodezyjnego, analiz przestrzennych i zastosowania narzędzi GIS wraz z realizacją infrastruktury informacji przestrzennej. Brał udział w wielu szkoleniach zawodowych i konferencjach, wielokrotnie jako trener i prezenter w ramach wdrożeń projektów oraz polityk krajowych i międzynarodowych. Posiada licencję egzaminatora ECDL EPP GIS oraz ukończony kurs krajowego konsultanta z zakresu wdrażania krajowej infrastruktury przestrzennej (implementacji dyrektywy Inspire).

Ma na swoim koncie udział w przygotowaniach i realizacji projektów regionalnych polityk rozwoju, strategii, planów i programów. Interesuję się rozwojem narzędzi GIS i technik obserwacji ziemi, technik uczenia maszynowego, analiz z wykorzystaniem „big data”, rozwojem „AI”.