zdjecie_RJ

Radosław Jończak

ekspert w zakresie planowania przestrzennego

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Wyróżniony przez Ministra Infrastruktury za pracę magisterską „Modal Split we Wrocławiu. Element Kompleksowego modelu transportowego”.

Absolwent studiów podyplomowych z Wyceny Nieruchomości.

Założyciel i prezes zarządu Smart Community sp. z o.o., odpowiedzialnej za stworzenie Elektronicznej Platformy Samorządowej EPLAS.PL.

Współwłaściciel SoftGIS s.c. biura urbanistycznego, działającego nieprzerwanie od 2002 roku, współpracującego z około dwustoma samorządami. Główny projektant ponad 350 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ponad 100 projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

6 lat pracował w administracji samorządowej w Biurze Rozwoju Wrocławia, gdzie brał udział w pracach planistycznych i uczestniczył w tworzeniu systemu informacji przestrzennej dla miasta Wrocławia, oraz modelowaniach komunikacyjnych.

Członek Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów (Nr Z-417) do czasu funkcjonowania Izby Urbanistów. Po deregulacji zawodu urbanisty współzałożyciel, a obecnie wiceprezes Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU. Współautor opinii, przygotowanych przez Stowarzyszanie Urbanistów ZOIU, do wielu projektów ustaw i rozporządzeń.

Członek gminnych komisji urbanistycznych, oraz biegły sądowy z zakresu gospodarki przestrzennej przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy.

Autor licznych wystąpień oraz publikacji z zakresu szeroko rozumianej urbanistyki i dziedzin pokrewnych. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu.

Powołany przez Ministra Rozwoju na członka zespołu doradczego do spraw reformy sytemu planowania przestrzennego. 

Współautor podręcznika „Bilansowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę na potrzeby studium – jak gospodarować przestrzenią w gminie?” przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami Unijnymi.