RRyś2021

Rajmund (Kuba) Ryś

polityka miejska

Ekspert w zakresie polityki miejskiej i rozwoju miast, rewitalizacji, planowania przestrzennego, mobilności oraz procesów inwestycyjnych. Od 2016 r. prowadzi działalność w ramach konsorcjum doradczego PROJEKTY MIEJSKIE. Przeprowadził dziesiątki szkoleń, wykładów, warsztatów i spotkań konsultacyjnych z zakresu m.in. planowania przestrzennego, rewitalizacji, mieszkalnictwa, mobilności, dostępności. Doradzał w międzynarodowych projektach na Ukrainie i Mołdawii oraz współpracuje z Bankiem Światowym i Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.

Wcześniej pracował w administracji rządowej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) i firmach konsultingowo-inżynierskich, łącząc w nich obowiązki menadżerskie z eksperckimi. Współtwórca Krajowej Polityki Miejskiej, systemu wsparcia rewitalizacji, a także projektu zmian w systemie planowania przestrzennego. Współautor m.in. podręcznika dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych, komentarza do ustawy o rewitalizacji, podręczników z zakresu planowania przestrzennego oraz rewitalizacji, a także szeregu badań ewaluacyjnych.

Absolwent Politechniki Krakowskiej (budownictwo lądowe), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych na SGH.