S&G (5)_cr

Sylwia Widzisz-Pronobis

architektka i urbanistka

Architektka i urbanistka, animatorka kultury, aktywistka miejska, badaczka narzędzi włączających lokalne społeczności, facylitatorka. Stworzyła firmę doradczą Prooper i współprowadzi firmę projektową Pronobis Studio. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej Kierunku Architektura i Urbanistyka; Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej; uczestniczka wielu szkoleń i kursów z zakresu Zrównoważonego Rozwoju Miast, Smart Cities, Design Thinking oraz Badań społecznych. Członkini zarządu Stowarzyszenia Miasto dla Mieszkańców Bytom i Wolnego Stowarzyszenia Zielonych Artystów i Członkini komisji rewizyjnej Związku stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich. Tutorka i mentorka w projektach dla młodzieży i studentów kierunków przestrzennych . Urbanistka w projektach realizowanych w ramach Power 2.19. Obecnie doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, badaczka metod partycypacyjnych i społecznego modelu inwestycyjnego.

Projektuje przestrzeń publiczną i obiekty użyteczności publicznej, prowadzi warsztaty i konsultacje społeczne na temat rozwiązań przestrzennych, działań rewitalizacyjnych i komunikacji interpersonalnej. Ma doświadczenie w realizacji projektów społecznych w ramach wielu organizacji pozarządowych. Ogromną satysfakcje daje jej praca w grupie multidyscyplinarnej, w której każdy prezentuje inny zakres kompetencji i wiedzy, a efekty działań są często kompleksowe i spektakularne. Wykorzystuje w pracy metodę Design Thinking testując różne narzędzia i techniki ułatwiając mieszkańcom miast włączanie się do projektowania rozwiązań przestrzennych. Bada metody włączania mieszkańców miast i użytkowników przestrzeni do projektowania architektoniczno-urbanistycznego. Współpracuje z urzędami miast jako ekspertka do spraw partycypacji i planowania przestrzennego zaangażowanego społecznie. Poszukuje rozwiązań projektowych, w których podmiotem jest człowiek i jego potrzeby z poszanowaniem środowiska zastanego i naturalnego.

Zawód: Architektka, urbanistka, animatorka społeczna, facylitatorka. Specjalizacja to projektowanie i koordynowanie procesów partycypacyjnych w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym.

Stanowisko zawodowe: 

 • Właścicielka firmy doradczej Prooper, 
 • współwłaścicielka firmy architektonicznej Pronobis Studio, 
 • Koordynatorka projektów społecznych w Stowarzyszeniach, 
 • Ekspertka w projekcie Przestrzeń dla Partycypacji 2, 
 • Doktorantka Wspólnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Śląskiej.

Doświadczenie zawodowe: 

 • Udział w ponad 10 konferencjach naukowych polskich i międzynarodowych z referatami na temat procesów partycypacyjnych m. in. w Pradze i Walencji.
 • Prowadzenie ponad 120 dni warsztatowo-szkoleniowych z zakresu partycypacji, planowania przestrzennego, procesów włączających w projektowaniu przestrzeni publicznych i obiektów publicznych, procesów społecznych w miastach,
 • Ponad 30 procesów partycypacyjnych towarzyszących projektowaniu architektonicznego z wykonaniem projektów koncepcyjnych i realizacyjnych m. in. w Dąbrowie Górniczej, Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Katowicach, Bytomiu itd.
 • Aktywny udział w projektach sieciujących środowisko twórców miejskich i partycypatorów w Polsce i za granicą.
 • Tutorowanie na warsztatach studenckich m. in. Ossa Bydgoszcz i Architektour w Bytomiu.
 • Mentorowanie grupom młodzieży w Dąbrowie górniczej we dwóch edycjach projektu „Fabryka Kreatywności” i grupom młodych startupowców w projektach Fundacji Kraków miasto Start-upów.
 • Współtwórczyni wystaw MiastoLab Nowe idee dla miasta oraz Apetyt na radykalną zmianę. Katowice 1865-2015.
 • Udział w pracach Ministerstwa (MIR, MRTiP …) w grupach roboczych w zakresie:
  – Planowania przestrzennego,
  – Standardów Urbanistycznych,
  – Krajowej Polityki Miejskiej (IRMiR)

Najważniejsze projekty

Pasje i zainteresowania:

 • Edukacja artystyczna, animacja kultury
 • Gotowanie
 • Psychologia