Tatiana Tymosiewicz

prawniczka

od ponad 20 lat związana z procesem tworzenia prawa, w szczególności z obszaru nauki, zamówień publicznych, telekomunikacji, planowania i zagospodarowania przestrzennego, procesów inwestycyjnych, gospodarki nieruchomościami. W lutym 2015 r. otrzymała odznakę honorową za zasługi dla legislacji. W latach 2017-2018 zastępca dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, a także kierująca pracami Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami w tym Ministerstwie, wcześniej naczelnik wydziału, a także główny specjalista. Zaangażowana w prace związane z opracowywaniem rozwiązań systemowych oraz tworzeniem przepisów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także gospodarki nieruchomościami, procesów inwestycyjnych, ochrony i kształtowania krajobrazu, Prawa wodnego, jak również rozwiązań związanych z ochroną środowiska. Współautorka Krajowej Polityki Miejskiej 2023. Uprzednio naczelnik wydziału w Urzędzie Zamówień Publicznych, odpowiedzialna m. in. za wdrożenie przez Polskę tzw. dyrektywy obronnej oraz regulacje dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach na roboty budowlane. Obecnie pracownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. Z pasją prowadzi szkolenia i warsztaty, posiada umiejętność prowadzenia wyjaśniania najbardziej skomplikowanych sytuacji prawnych w sposób prosty i zrozumiały dla osób bez prawniczego przygotowania, często posługując się porównaniami i przykładami z życia codziennego.