Zrinka Perčić

radca prawny

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze zamówień publicznych (w tym przy realizacji dużych projektów zakupowych, m.in. inwestycyjnych). Pracowała m.in. w Centrum Zamówień Publicznych, a także jako Dyrektor Biura Prawnego PKP PLK S.A. i Dyrektor Departamentu Przetargowego GDDKiA. Jest autorką i współautorką tekstów poświęconych tematyce zamówień publicznych, w tym Podręcznika dla Inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych i Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorantką Szkoły Głównej Handlowej. Propaguje ideę zrównoważonych zamówień publicznych.