Cyfrowe wyzwania dla planowania przestrzennego w tworzeniu i udostępnianiu informacji przestrzennej

Czego możesz spodziewać się podczas wykładu?

Dla kogo?

Wykład obejmuje przedstawienie sposobów wykorzystania aplikacji GIS, na bazie Quantum Gis, dla sprostania wymogom ustawowym oraz wykorzystaniu aplikacji dla własnych potrzeb w codziennej pracy pracowników administracji publicznej. Szkolenie pozwoli Państwu przejść krok po korku procedury związane ze spełnieniem wymogów Ustawy w zakresie tworzenia zbiorów danych dla aktów planowania przestrzennego (APP). Wykład obejmuje przedstawienie przydatnej funkcjonalności narzędzi QGIS od pierwszych kroków. Zostaną również przedstawione niezbędne warunki wymagane w zamówieniach publicznych na dokumenty planistyczne do wykorzystania przy formułowaniu opisów przedmiotu zamówienia oraz odniesienie do kierunków zmian w Ustawie w zakresie danych przestrzennych i standaryzacji.

Pracownicy wydziałów odpowiedzialnych za gospodarkę przestrzenną samorządów lokalnych, wojewódzkich zgodnie z ustawą o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, specjaliści zajmujący się wykonywaniem dokumentów planistycznych. 

Wymagania dla uczestników: poziom podstawowy wykorzystania narzędzi GIS na co dzień wykorzystywanych w pracy lub poznanych teoretycznie.