Jak „przejść” z Lokalnego Programu Rewitalizacji na Gminny Program Rewitalizacji?

Czego możesz spodziewać się podczas wykładu?

Dla kogo?

Wraz ze zbliżającym się końcem ustawowego okresu przejściowego, a zwłaszcza w obliczu wymogów dotyczących finansowania rewitalizacji w nowej perspektywie budżetowej UE, wiele gmin staje w obliczu konieczności przestawienia rewitalizacji na nowe tory. Chodzi w szczególności o obowiązek oparcia procesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji o przepisy ustawy o rewitalizacji i przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). 

W trakcie spotkania skupimy się na zagadnieniach kluczowych dla tych, którzy dotąd prowadzili rewitalizację w oparciu o tzw. Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR), a więc bez uwzględnienia przepisów ustawy. Omówione zostaną proceduralne i merytoryczne różnice między przygotowaniem LPR a GPR. Mowa będzie o dylematach, przed jakimi w tej sytuacji stają samorządowcy.  Wraz z praktycznymi wskazówkami oraz przykładami, jak sobie wówczas radzić. Uczestnicy będą mogli uzyskać poradę w odniesieniu do konkretnych  nurtujących ich zagadnień lub lokalnych uwarunkowań.

Urzędnicy samorządowi, nie tylko bezpośrednio koordynujący proces rewitalizacji, ale wszyscy, którzy w  jakimś stopniu są lub będą zaangażowani w rewitalizację. Choć wykład pomyślany jest dla przedstawicieli tych samorządów, które dotąd prowadziły rewitalizację bez opierania się na przepisach ustawy o rewitalizacji, to równie przydatny będzie dla osób i gmin, które dotąd nie zajmowały się rewitalizacją. Część treści powinna być przydatna także dla tych, samorządów, które prowadzą już rewitalizację w oparciu o GPR, a obecnie chcą go zaktualizować w obliczu nowych uwarunkowań i wymagań.

Wykładowca

Rajmund (Kuba) Ryś
polityka miejska