Kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych

Czego możesz spodziewać się podczas wykładu?

Dla kogo?

Zakres ustawowych zapisów odnoszących się do przestrzeni publicznych nie ułatwia prawidłowego kształtowania tego elementu naszych gmin. Pomimo wskazywania przez prawodawcę na jej szczególne znaczenie, to przestrzenie publiczne i ich atrakcyjność budzą więcej wątpliwości niż zachwytu.  

Webinarium będzie poświęcone zagadnieniom przestrzeni publicznej, w kontekście różnych grup wiekowych i społecznych. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z dobrymi praktykami (w procesie kreowania obszarów przestrzeni publicznych) w zakresie:

  1. zaspokajania potrzeb mieszkańców
  2. wpływania na poprawę jakości życia mieszkańców
  3. sprzyjania nawiązywania kontaktów społecznych

Webinar skierowany jest do służb planistycznych gmin, urbanistów, projektantów przestrzeni publicznych i przedstawicieli władz samorządowych.