Lokalizacja urządzeń fotowoltaicznych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy

Czego możesz spodziewać się podczas wykładu?

Dla kogo?

W ostatnich latach mamy w Polsce do czynienia z bardzo dynamicznym wzrostem produkcji energii ze słońca. Lawinowo wzrasta liczba tzw. „mikroinstalacji” towarzyszących zabudowie mieszkaniowej czy też usługowej, ale także pojawia się coraz więcej wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych lokalizowanych najczęściej na gruntach rolnych. Celem wykładu będzie omówienie problematyki lokalizacji urządzeń fotowoltaicznych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem zmian przepisów wprowadzonych w związku z ustawą z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Omówione zostanie również bieżące podejście sądów administracyjnych do wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla lokalizacji tego typu urządzeń. Nie zabraknie także praktycznych przykładów zapisów stosowanych w aktach prawa miejscowego.

Wykład skierowany jest przede wszystkim do służb planistycznych gmin, inwestorów chcących rozwijać projekty fotowoltaiczne oraz do projektantów gminnych dokumentów planistycznych.