Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

Czego możesz spodziewać się podczas wykładu?

Dla kogo?

Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym wykładzie, który będzie skupiał się na dwóch kluczowych modułach prowadzonych przez cenionych ekspertów. Wykład będzie stanowił głębokie wniknięcie w kwestie związane z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, a także rozważenia problemów związanych z jego implementacją na poziomie lokalnym. Oto krótki opis każdego modułu:

Moduł 1: „Wdrażanie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego”

Pierwszy moduł wykładu poświęcony jest istotnej kwestii wdrażania zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego na szczeblu lokalnym. Ekspert przedstawi podstawy prawne, które regulują zakres powiązań między planem województwa a dokumentami planistycznymi na szczeblu lokalnym. W trakcie wykładu zostanie szczegółowo omówiona struktura i specyfika oraz rola Planu Zagospodarowania Przestrzennego województwa dolnośląskiego. Uczestnicy dowiedzą się także o kluczowych celach przestrzennej polityki regionalnej oraz zasadach istotnych przy implementacji zapisów planu województwa na poziomie lokalnym.

Moduł 2: „Problemy z implementacją ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego z 2020 r. w dokumentach planistycznych gmin na wybranych przykładach”

Drugim modułem wykładu jest dogłębna analiza problemów związanych z implementacją ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego (PZPWD) z 2020 roku w dokumentach planistycznych gmin. PZPWD wprowadza zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych, które są obowiązujące dla gmin przy sporządzaniu studium. Ekspert przybliży uczestnikom trudności związane z uzyskaniem uzgodnienia Zarządu Województwa w przypadku projektów procedowanych. Będzie także mówił o wątpliwościach co do słuszności i podstaw prawnych niektórych ustaleń PZPWD oraz o zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wpłynęły na plan zagospodarowania województwa.

Podsumowanie:

Ten wykład to doskonała okazja do zrozumienia istoty i wyzwań związanych z wdrażaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego na poziomie lokalnym. Pozwoli on uczestnikom na pogłębienie swojej wiedzy na temat planowania przestrzennego i przyczyni się do lepszego zrozumienia problemów, jakie mogą się pojawić w procesie implementacji planu. Ekspertów, którzy poprowadzą poszczególne moduły, cechuje głęboka wiedza i doświadczenie w tej dziedzinie, co gwarantuje wartościowe i praktyczne informacje dla wszystkich uczestników wykładu. 

Podczas wykładu odbyła się również sesja pytań i odpowiedzi, w której eksperci odpowiadali na pytania uczestników wykładu, wynikające bezpośrednio z wygłoszonych wcześniej referatów. Sesja ta daje możliwość pogłębienia zrozumienia zagadnień oraz uzyskania odpowiedzi na konkretne pytania, nurtujące osoby zainteresowane tematyką Wdrażania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego.

Webinar skierowany jest do służb planistycznych gmin, urbanistów, projektantów przestrzeni i przedstawicieli władz samorządowych.

Wykładowcy

Witold Warczewski

Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław
Renata Harań-Matus
Harań&Matus Renata Harań-Matus, Wrocław
Leszek Korczak
Kancelaria Prawna Korczak i Wspólnicy Sp.j,., Wrocław

Link otrzymają Państwo bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Po szkoleniu otrzymają Państwo nagranie szkolenia, będzie można odtwarzać je wielokrotnie.