Planowanie wielokanałowe (multi-channel planning) jako odpowiedź na dynamiczny rozwój usług internetowych

Czego możesz spodziewać się podczas wykładu?

Dla kogo?

Czy usługi internetowe całkowicie zastąpią usługi tradycyjne? Czy dotychczasowe lokale usługowe zamienią się w pustostany? Jak planowanie przestrzenne może odpowiedzieć na dynamiczne zmiany zachodzące w sektorze usługowym?

Punktem wyjścia dla tego webinarium będzie wskazanie roli, jaką sektor usług odgrywa we współczesnej gospodarce oraz określenie czynników wpływających na lokalizację usług  w przestrzeni. W dalszej części wskażemy na podobieństwa i różnice między usługami tradycyjnymi i usługami internetowymi oraz opiszemy problemy związane z konwersją niektórych usług do przestrzeni wirtualnej. Odwołując się do zjawisk typu „dark kitchen” i „dark store” spróbujemy wskazać rozwiązania planistyczne służące kształtowaniu zrównoważonego (tj. łączącego kanały online i offline) sektora usługowego w miastach.

Webinar skierowany jest do służb planistycznych gmin, urbanistów, projektantów przestrzeni i przedstawicieli władz samorządowych.

Wykładowca

Łukasz Damurski
Urbanista – ekspert w zakresie usług miejskich i spójności terytorialnej