Przekształcanie dzielnic w kontekście zmian klimatycznych

Czego możesz spodziewać się podczas wykładu?

Dla kogo?

Zgodnie z ustaleniami najnowszego, szóstego raportu IPCC, miasta – w  tym każde miasto w Polsce – napędzają zmiany klimatyczne, generując około 70% globalnych emisji CO2eq, konsumując szacowane 60-80% energii. Z tego samego powodu miasta są miejscem, gdzie walka o klimat może być najbardziej skuteczna. Ambitnym celem dla miast europejskich jest redukcja emisji o 55% do 2030 r. oraz całkowita neutralność klimatyczna do 2050 r. Naukowcy podkreślają, że należy działać szybko.

Niewiele miast dysponuje strategią klimatyczną, a jednocześnie w każdym mieście codziennie podejmowane są decyzje przestrzenne, których skutkiem jest zwiększenie lub redukcja emisji. Zanim powstaną ramy prawne, miasta stworzą odpowiednie dokumenty, pojawi się finansowanie – warto już teraz w decyzjach o mieście uwzględniać czynnik wpływu na klimat.

Zagadnienia działań w celu redukcji emisji można podzielić na dwie części: dotyczące nowoplanowanej zabudowy oraz obszarów już zabudowanych. Dostosowanie istniejącej przestrzeni miejskiej w kierunku neutralności klimatycznej jest kluczowe dla osiągnięcia celów neutralności klimatycznej.

Szkolenie skierowane jest do pracowników samorządów, w których rękach leży odpowiedzialność za przyszłość miast i klimatu. 

Najważniejsze punkty:

  • net zero – neutralność klimatyczna, czym jest i jak ją rozumieć w kontekście miejskim
  • jakie są źródła i wskaźniki emisyjności w mieście 
  • dlaczego dzielnica to najlepsza skala do działań 
  • jakie są działania, od prostych pojedynczych działań do naprawy systemów miejskich – na przykładach.

Wykładowca

Anna Sokołowska
szef strategii w PLAN ZERO