System monitoringu przestrzennego we współpracy z mieszkańcami

Czego możesz spodziewać się podczas wykładu?

Dla kogo?

Procesy planistyczne wymagają udziału mieszkańców. Tymczasem udział w procesach partycypacyjnych dotyczących zagadnień przestrzennych często jest niewielki lub dotyczy konfliktu interesów. W szkoleniu chcemy przedstawić model współpracy z mieszkańcami pozwalający na systematyczny monitoring przestrzenny, w tym pozyskiwanie informacji na temat potrzebnych zmian w dokumentach planistycznych lub wskazywania wyzwań jakie powinniśmy dostrzegać przed przystąpieniem do opracowania nowych dokumentów planistycznych. Stoimy przed progiem zmian legislacyjnych w ramach planowania przestrzennego, stąd ważne jest przygotowanie zespołów urzędowych i mieszkańców do zbliżającej się aktualizacji dokumentów planistycznych. Jest to okazja do zbudowania świadomego kapitału społecznego, który będzie wspierał urzędników bez nierealnych oczekiwań i roszczeń.

  • Urzędnicy gmin zajmujący się opracowywaniem dokumentów planistycznych,
  • Urzędnicy gmin zajmujący się komunikacją społeczną, w tym partycypacją i  rewitalizacją w gminie,
  • Włodarze miast chcący budować aktywne społeczności lokalne, które są parterem do pracy
  • Osoby zainteresowane partycypacyjnym angażowaniem społeczności lokalnych w procesy planistyczne