Transformacja energetyczna i zmiany klimatyczne

Czego możesz spodziewać się podczas wykładu?

Dla kogo?

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA JAKO WYZWANIE DLA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Chcesz wiedzieć, jak zmiany klimatu wpływają na naszą politykę i planowanie? Uniwersalne i aktualne zagadnienia poruszane w referacie to obowiązkowa lektura dla każdego polityka, samorządowca, urbanisty, czy aktywisty miejskiego.

Zmiany klimatu zmuszają nas do przemyślenia i dostosowania polityk publicznych, zwłaszcza w zakresie energii i planowania przestrzennego. Europa dąży do redukcji emisji gazów cieplarnianych, co wpływa na kształtowanie strategii rozwoju na różnych poziomach.

Przykład? Strategia Energetyczna Dolnego Śląska pokazuje, jak lokalny samorząd może wprowadzać zmiany, które dotyczą nie tylko energii, ale też społeczności, gospodarki i środowiska. Jednym z kluczowych aspektów jest planowanie przestrzenne: jak zarządzać przestrzenią, aby wspierać zrównoważoną energetykę i zmniejszać zużycie energii w całych miastach i regionach.

Ważne jest, by pamiętać, że efektywność energetyczna nie dotyczy tylko budynków, ale całych obszarów. Potrzebujemy koordynacji w planowaniu energetycznym i przestrzennym oraz uwzględnienia transformacji energetycznej w dokumentach strategicznych.

Podsumowując, zmiany klimatu stawiają przed nami wyzwania, ale też dają okazję do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu i planowaniu!

SYSTEM PRZESTRZENI MIASTA JAKO INSTRUMENT PLANISTYCZNY W PROCESIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Przestrzenie publiczne mają kluczowe znaczenie dla jakości życia w miastach i ich wizerunku. Jak wpływają one na zmiany klimatu i jak mogą łagodzić ich skutki?

Artykuł podkreśla powiązanie między przestrzenią publiczną a klimatem miejskim. Zwraca uwagę na to, jak zmiany klimatu wpływają na miasta i jak rozmieszczenie i kształtowanie przestrzeni publicznych może wpłynąć na bioklimat. Dla zilustrowania tego, autorzy analizują przypadki Wrocławia i Świebodzina, podkreślając, jak różne typy przestrzeni (place, skwery, aleje) wpływają na otaczający je klimat. Przykładowo, odpowiednio zaprojektowane miejsca i zielone obszary mogą łagodzić skutki zmian klimatycznych.

Jednym z głównych wniosków jest to, że Wrocław ma wiele przestrzeni publicznych, które wpływają na ich sąsiedztwo, podobnie jak planowana przestrzeń publiczna w Świebodzinie. Ciągi komunikacyjne, takie jak chodniki i aleje, są również kluczowe dla łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

Referat kończy się praktycznymi propozycjami dotyczącymi tego, jak można ulepszyć przestrzenie w miastach, aby były bardziej przyjazne dla klimatu i  środowiska.

Podsumowując, przestrzenie publiczne odgrywają kluczową rolę w adaptacji do zmian klimatycznych w miastach. Dobrze zaprojektowane miejsca mogą łagodzić skutki tych zmian i poprawiać jakość życia mieszkańców.

Webinar skierowany jest do służb planistycznych gmin, urbanistów, projektantów przestrzeni i przedstawicieli władz samorządowych.

Wykładowcy

Kamila Lesiw-Głowacka

Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław
dr Maciej Zathey
Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. inż. Tomasz Malczyk
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Link otrzymają Państwo bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Po szkoleniu otrzymają Państwo nagranie szkolenia, będzie można odtwarzać je wielokrotnie.