Wpływ nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych na rozwój energetyki wiatrowej i zabudowy mieszkaniowej w gminach

Czego możesz spodziewać się podczas wykładu?

Dla kogo?

Jaki wpływ na planowanie przestrzenne w gminach będą miały przepisy znowelizowanej ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych? Na co trzeba zwrócić uwagę tworząc akty planistyczne dla lokalizacji elektrowni wiatrowych? Czy gminy wydające decyzje o warunkach zabudowy wokół istniejących elektrowni wiatrowych biorą na siebie odpowiedzialność wynikającą z przekroczenia dopuszczalnych poziomów oddziaływania akustycznego? Czy to prawda, że część ustaleń planów miejscowych wykonywanych w ostatnich latach wokół elektrowni wiatrowych może nie być możliwa do skonsumowania? To tylko niektóre pytania, na które postaramy się znaleźć odpowiedź podczas szkolenia.  

Webinar skierowany jest do służb planistycznych gmin, urbanistów, projektantów przestrzeni i przedstawicieli władz samorządowych.

Szkolenie odbędzie się on-line 21 kwietnia 9:00.

Link otrzymają Państwo bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Po szkoleniu otrzymają Państwo nagranie szkolenia, będzie można odtwarzać je wielokrotnie.