Współpraca władz gminy z NGO i mieszkańcami

Czego możesz spodziewać się podczas wykładu?

Dla kogo?

Partycypacja społeczna i współudział mieszkańców w podejmowaniu decyzji jest jednym z podstawowych filarów budowania społeczeństwa obywatelskiego. W ciągu ostatnich trzydziestu lat udało się wypracować różne narzędzia współpracy pomiędzy obywatelami a władzami samorządowymi i pracownikami gminnych jednostek publicznych czy spółek samorządowych, które realizują inwestycje mające wpływ na życie mieszkańców i ich dobrobyt. Niniejszy webinar ma za zadanie omówić podstawowe narzędzia współpracy partycypacyjnej, takie jak:

  • konsultacje społeczne, 
  • budżet partycypacyjny, 
  • inicjatywa lokalna, 
  • komisje dialogu obywatelskiego,
  • zespoły robocze.

Webinar skierowany jest do władz samorządowych, pracowników gminnych jednostek publicznych, pracowników gminnych spółek samorządowych oraz pracowników organizacji pozarządowych.

Wykładowca

Jarosław Ogrodowski
ekspert w zakresie partycypacji społecznej i rewitalizacji