Zagadnienia prawne związane z WZ oraz MPZP

Czego możesz spodziewać się podczas wykładu?

Dla kogo?

ODMOWA WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY, JEJ „PODZIAŁ”, UPADEK I SKONSUMOWANIE 

Zastanawiasz się, na jakiej podstawie wydawane są decyzje o warunkach zabudowy? Głównym przewodnikiem jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ale uwaga! Istnieje ponad 160 innych ustaw wpływających na proces planowania. Niekiedy nie można uzyskać pożądanej decyzji z różnych powodów, czy to ze względu na lokalizację, czy rodzaj inwestycji. Ciekawostką jest też fakt, że różni inwestorzy mogą realizować różne części jednej decyzji.

Dodatkowo, chcielibyśmy Cię poinformować o nowych regulacjach dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

DOPUSZCZALNY ZAKRES STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚCI PLANU MIEJSCOWEGO PRZEZ SĄDY WZGLĘDEM INNYCH PODMIOTÓW NIŻ OSOBA WNOSZĄCA SKARGĘ W TRYBIE ART. 101 UST. 1 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM 

Zastanawiasz się, jak działa sądowa kontrola planów miejscowych? Mamy dla Ciebie skondensowane informacje na ten temat!

Artykuł skupia się na możliwości kontroli sądowej nad planami miejscowymi, gdy pojawiają się indywidualne skargi, oparte na ustawie o samorządzie gminnym. W niektórych przypadkach sąd może zakwestionować plan miejscowy na większym obszarze niż jedynie działka osoby składającej skargę. Jednak kiedy taka decyzja sądu jest uzasadniona, a kiedy przekracza swoje kompetencje?

Dyskutowane są też sytuacje, gdzie taka kontrola może wpłynąć na prawa innych niż osoba skarżąca. Artykuł wskazuje na różnice w orzecznictwie dotyczące udziału w postępowaniu osób trzecich. Ciekawym punktem jest teza, że ograniczenie udziału innych osób może ich pozbawić realnej ochrony sądowej.

A co Autor artykułu myśli o tym wszystkim? 

W tekście znajdziesz jego stanowisko oraz propozycje zmian, które mają na celu zwiększenie ochrony prawnej dla wszystkich zainteresowanych stron.

 

Webinar skierowany jest do służb planistycznych gmin, urbanistów, projektantów przestrzeni i przedstawicieli władz samorządowych.

Wykładowcy

Tatiana Tymosiewicz

Ekspert prawa procesu inwestycyjno-budowlanego, Warszawa
dr Joanna Dziedzic-Bukowska
Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Dziedzic-Bukowska, Warszawa

Link otrzymają Państwo bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Po szkoleniu otrzymają Państwo nagranie szkolenia, będzie można odtwarzać je wielokrotnie.